Ośrodek Informacji Naukowej uprzejmie prosi nauczycieli akademickich i doktorantów AWFiS o przekazanie informacji o numerze identyfikacyjnym ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Identyfikator ORCID każdego pracownika zostanie umieszczony w bazie Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Usługi OIN:


W OIN można skorzystać z katalogów kartkowych i komputerowych, otrzymać dostęp
do elektronicznych baz danych i czasopism naukowych, uzyskać pomoc w gromadzeniu bibliografii, zamówić bibliograficzne zestawienie tematyczne i zestawienie bibliometryczne.

Z OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ mogą korzystać pracownicy naukowi
i administracyjni oraz studenci AWFiS.

 

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ PROWADZI STAŁE SZKOLENIA
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z KOMPUTEROWYCH BAZ DANYCH:

EBSCO, Web of Science, Scopus

bazy czasopism naukowych

 

Kontakt z pracownikami Ośrodka Informacji Naukowej
oin@awf.gda.pl  

mgr Halina Choroszewska
halina.choroszewska@awf.gda.pl             (58) 55 47 390

mgr Monika Karczewska-Broda
monika.karczewska-broda@awf.gda.pl    (58) 55 47 390