POLECAMY DOSTĘP DO KSIĄŻEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AWFiS

 

 • Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

 • Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Aby uzyskać dostęp do zasobów bazy IBUK potrzebny jest osobisty kod PIN, który można uzyskać w Bibliotece.
Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów

 

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności,

należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu mają wszyscy zainteresowani bez konieczności zapisywania się do Biblioteki

Usługi Czytelni Ogólnej:

 • udostępnianie na miejscu zbiorów czytelnianych i magazynowych, w tym prac doktorskich
 • udzielanie informacji specjalistycznej
 • dostęp do Internetu oraz bibliotecznych baz komputerowych
 • udzielanie informacji studentom o szkoleniu bibliotecznym.

Czytelnia oferuje:

 • samoobsługowe ksero (odpłatne)

W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą:

 • publikacje dotyczące dyscyplin naukowych reprezentowanych przez naszą uczelnię
 • podręczniki i skrypty dla studentów,
 • encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe,
 • atlasy, mapy,
 • wydawnictwa innych akademii wychowania fizycznego,
 • prace doktorskie.

 

PRAWO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW CZYTELNI OGÓLNEJ MA KAŻDY ZAINTERESOWANY

Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru.
Zamówienia realizuje bibliotekarz na podstawie wypełnionych rewersów.

Prace doktorskie udostępniane są tylko na miejscu, bez możliwości kopiowania części lub całości.

Korzystający z Czytelni obowiązani są:

 • zachować ciszę,
 • wyłączyć telefony komórkowe,
 • wpisać się do księgi odwiedzin,
 • zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi dokument tożsamości,
 • czytelnie wypełnić zamówienie (rewers) na każdą książkę,
 • oddać wydawnictwo w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

Dział Udostępniania Zbiorów prowadzi na początku roku akademickiego szkolenie biblioteczne dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych i zaocznych.

 

GODZINY OTWARCIA

CENNIK OPŁAT I USŁUG

KONTAKT

mgr Bożena Felendzer

bozenafelendzer@awf.gda.pl               (58) 55 47 253

 

mgr Małgorzata Frąckowiak

malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl     (58) 55 47 187