CZYTELNIA CZASOPISM PROWADZI STAŁE SZKOLENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z KOMPUTEROWYCH BAZ DANYCH:

EBSCO, Web of Knowledge, Scopus

Bazy czasopism naukowych

 

 

POLECAMY DOSTĘP DO KSIĄŻEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AWFiS

 

  • Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

  • Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Aby uzyskać dostęp do zasobów bazy IBUK potrzebny jest osobisty kod PIN, który można uzyskać w Bibliotece.
Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów

 

 

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności,

należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

 

Usługi Czytelni Czasopism:
w czytelni można przeglądać czasopisma specjalistyczne oraz prasę codzienną, uzyskać dostęp do Internetu oraz do bibliotecznych baz komputerowych.

 

W Czytelni Czasopism obowiązują użytkowników podobne zasady, jak w Czytelni Ogólnej, ale Czytelnicy maja wolny dostęp do półek.

 

Czytelnia Czasopism udostępnia na miejscu bieżące czasopisma polskie i zagraniczne, głównie z zakresu kultury fizycznej i sportu, pedagogiki i psychologii, turystyki i rekreacji, fizjoterapii oraz medycyny sportowej. Roczniki archiwalne zamawia się z magazynu na miejscu.

W Czytelni Czasopism jest internetowy dostęp do prenumerowanych czasopism online, licencjonowanych baz czasopism naukowych oraz Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw
i Dzienników Urzędowych.

Istnieje możliwość kopiowania na własny nośnik oraz odpłatnego kserowania.

Pracownicy Czytelni Czasopism prowadzą szkolenia czytelników w zakresie serwisu czasopism online.

 

CZASOPISM NIE WYPOŻYCZA SIĘ DO DOMU.

————————————————————————————————–

GODZINY OTWARCIA

KONTAKT

Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów:
mgr Hanna Roszkowska
hanna.roszkowska@awf.gda.pl (58) 55 47 148