SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA ORAZ 5 –LETNICH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbywać się będzie wyłącznie w formie on-line.

Szkolenie biblioteczne on-line z testem zaliczeniowym, obejmuje :

  • prezentację Biblioteki Głównej AWFiS,
  • zapoznanie z zakresem pracy poszczególnych działów Biblioteki oraz możliwościami wykorzystania przez czytelników oferowanych usług bibliotecznych, baz komputerowych,
  • zapoznanie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów

W menu, po lewej stronie ekranu można rozwijać i wyświetlać poszczególne części tekstu.

 

ZOBACZ SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ON-LINE

 

Szkolenie biblioteczne kończy się testem zaliczeniowym.

Dostępność testu zaliczeniowego od 12 października 2020 roku.

UWAGA!

Informacje o zaliczeniu szkolenia można uzyskać w Czytelni Ogólnej
(gmach Biblioteki I piętro, pokój 214)

 

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Czytelni Czasopism w zakresie:

serwisu czasopism on-line.

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Ośrodku Informacji Naukowej w zakresie:

pozyskiwania informacji naukowej z komputerowych baz danych,
Internetu.

 

UWAGA!
STUDENCI (II stopień studiów) mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy EBSCO.

Kontakt: tel. 58 55 47 148