SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W ROKU AKADEMICKIM 2023-2024
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA ORAZ 5 –LETNICH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku zaprasza na obowiązkowe szkolenia biblioteczne w formie prezentacji systemu bibliotecznego oraz zasad korzystania ze zbiorów.

Warunkiem otwarcia konta bibliotecznego i uzyskania prawa do wypożyczeń i korzystania z Biblioteki jest: posiadanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej a także podpisanie deklaracji zawierającej dane osobowe oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
Konto biblioteczne otworzyć można w Wypożyczalni Biblioteki.

UWAGA Studenci I roku.
Zamawiając książkę w katalogu bibliotecznym po wpisaniu 10-cyfrowego loginu należy wygenerować hasło tymczasowe i wysłać na prywatnego maila.

 

Szkolenie biblioteczne kończy się testem zaliczeniowym.

Dostępność testu zaliczeniowego dla studentów I roku w roku akademickim 2023/2024 od 5 października 2023 roku.

 

 

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Czytelni Czasopism w zakresie:

serwisu czasopism on-line.

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Ośrodku Informacji Naukowej w zakresie:

pozyskiwania informacji naukowej z komputerowych baz danych,
Internetu.

 

UWAGA!
STUDENCI (II stopień studiów) mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy EBSCO.

Kontakt: tel. 58 55 47 148