Zbiory

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów wyznaczają dyscypliny naukowe i badawcze reprezentowane przez AWFiS w Gdańsku. Należą do nich : wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, rekreacja ruchowa, turystyka, nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne w kontekście kultury fizycznej (anatomia, antropologia, biochemia, biologia i ekologia, biomechanika, higiena i promocja zdrowia, medycyna, fizjologia, pedagogika, psychologia, socjologia, historia, statystyka, ekonomia, zagadnienia organizacji i zarządzania, polityka, prawo, kultura i sztuka, budownictwo sportowe, języki obce).
Biblioteka posiada ciekawy zbiór książek przedwojennych i starszych z przełomu wieków XIX i XX (ok. 300 tytułów). Wśród nich wiele dotyczących kultury fizycznej. Księgozbiór poddano renowacji, opracowano i wyeksponowano w Czytelni Ogólnej.

 

opracowanie Alicja Kruszyńska

 

Polecamy:

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE literatura za lata 2007 – 2011

Najstarsze zbiory biblioteki Głównej AWFiS

Książki dotyczące metodologii pisania prac naukowych

Księgozbiór Czytelni Ogólnej (wybierz Działy Czytelni Ogólnej pod ramką)

Kazimierz Górski – bibliografia