Studenci : Elektroniczna legitymacja studencka (ELS), dowód osobisty, wypełniona deklaracja przestrzegania regulaminu Biblioteki.
(Wypożycza się 6 tomów na 2 miesiące, książki z sygnaturą We na pięć miesięcy).

Pracownicy AWFiS : dowód osobisty, legitymacja pracownicza, bądź potwierdzenie aktualnego zatrudnienia na Uczelni, wypełniona deklaracja przestrzegania regulaminu Biblioteki.
(Wypożycza się nauczycielom akademickim do 20 tomów na okres 1 roku, innym pracownikom Uczelni do 5 tomów na 3 miesiące).

Pracownicy innych uczelni państwowych Trójmiasta : skierowanie z biblioteki swojej uczelni, dowód osobisty, legitymacja pracownicza. (Wypożycza się 2 tomy na 2 miesiące).

Studenci innych uczelni państwowych Trójmiasta : elektroniczna legitymacja studencka (ELS), skierowanie z biblioteki swojej uczelni, dowód osobisty. (Wypożycza się 2 tomy na 2 miesiące).

Tak. Każdy może korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelniach, po okazaniu aktualnego dokumentu ze zdjęciem.

Biblioteka dysponuje samoobsługowym ksero, gdzie można skopiować fragmenty udostępnianych książek czy artykułów.

Nie. Osoby spoza Trójmiasta mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub korzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej AWFiS , ale tylko za pośrednictwem innej biblioteki, np. Biblioteki Publicznej w miejscu zamieszkania.

Doktoranci naszej uczelni powinni przedstawić w Wypożyczalni dowód tożsamości oraz legitymację doktorancką, lub zaświadczenie o studiach doktoranckich. Otrzymują elektroniczne konto czytelnika, które funkcjonuje na takich samych zasadach jak konto każdego studenta.

Niezwłocznie zgłosić zagubienie legitymacji w Wypożyczalni. Konto zostanie zablokowane, a legitymacją nie będzie mógł się posłużyć ktoś inny.

Tak. Rozliczenie w takim wypadku jest wymogiem dziekanatów (działu kadr) AWFiS.

Należy zalogować się w systemie komputerowym, następnie odszukać książkę w katalogu on-line, wyświetlić listę egzemplarzy, wybrać ten, który ma status „dostępny” – wybrać ikonkę „Zamówienie”, sprawdzić na wyświetlonym formularzu poprawność danych i potwierdzić zamówienie poprzez wybranie „OK„.

Student jednorazowo może wypożyczyć 6 tytułów na 2 miesiące, książki oznaczone sygnaturą z symbolem We na pięć miesięcy.

Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia są przetrzymane książki, wygaśnięcie konta (ELS należy prolongować dwa razy w  roku akademickim w dziekanacie), przekroczony limit zamówień lub nieuregulowane opłaty. Jeśli przyczyna nierealizowanego zamówienia nie jest zależna od czytelnika prosimy zgłosić problem do Wypożyczalni.

Tak, poprzez katalog on-line. Zamówiona książka w Wypożyczalni czeka 7 dni, potem, jeśli nie zostanie odebrana system komputerowy automatycznie anuluje zamówienie, a książka wraca do magazynu.
Jeśli czytelnik nie może wypożyczyć książki mającej status „dostępna” ,powinien skierować do Wypożyczalni prośbę o udostępnienie książki na miejscu w Czytelni Ogólnej.

W oknie „Konto czytelnika” wpisać login = 5400 + numer albumu oraz hasło = osobisty PESEL.

Prawdopodobnie wybrano opcję  „Nowa sesja”, co powoduje automatyczne zamknięcie konta. Proszę spróbować zalogować sie ponownie. W razie dalszych trudności skontaktować się z Wypożyczalnią.

Kiedy zostaje przekroczony termin oddania książki, automatycznie blokuje się konto czytelnika, tak że nie może zamawiać ani wypożyczać książek. Oprócz tego naliczana jest opłata 0,50 zł. za każdy wolumen i każdy dzień przetrzymania książki. Konto zostaje odblokowane po oddaniu książki i wpłaceniu należnej kwoty.

Zagubienie książki należy zgłosić w Wypożyczalni i odkupić taką samą książkę lub jej nowsze wydanie. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe (brak w księgarniach i antykwariatach), należy zapłacić za książkę zgodnie z regulaminem. Wyceny dokonuje Wypożyczalnia.

Nie. Obecnie moduł rezerwacji nie działa.

Czytelnik może prolongować wypożyczenie książki osobiście w Wypożyczalni, lub kontaktując się z bibliotekarzem za pośrednictwem telefonu (58. 554-71-35), e-maila (prolongata@awf.gda.pl), gadu gadu (gg nr 8556711).

Odebrać książki może tylko czytelnik, który je zamówił, chyba, że wcześniej zostawił w bibliotece pisemne upoważnienie  innej osoby.

To oznacza, że książka niedawno trafiła do zbiorów Biblioteki, znajduje się w Dziale Opracowania Zbiorów i nie jest dostępna dla czytelników dopóki trwa jej opracowanie. Jeśli jest pilnie potrzebna, można poprosić o przyspieszenie opracowania, lub o chwilowe udostępnienie książki w czytelni.

Ze względu na zły stan techniczny książka trafiła do konserwacji i jest czasowo niedostępna. Nie ma możliwości przyspieszenia oprawiania książki.

Książka została wypożyczona i powinna wrócić do biblioteki w podanym terminie.

Należy wybrać w katalogu komputerowym wyszukiwanie złożonelub ze strony startowej katalogu Czytelnię Ogólną. Następnie zaznaczyć lokalizację : AWFiS – Czytelnia Ogólna, wybrać z listy odpowiedni link do działu Czytelni. Po wyszukaniu otrzymamy ekran z listą tytułów książek, wybieramy egzemplarze i Sygnaturę Czytelni wpisujemy na rewers.


Prace doktorskie
 można wyszukać w katalogu komputerowym naszej biblioteki, lub w bibliografii prac doktorskich (szukać np. przez bazy AWF-ów), tworzonej przez Ośrodek Informacji Naukowej naszej uczelni. Prace doktorskie są oznaczone synagnaturą o symbolu D i udostępniane na podstawie rewersu na miejscu w Czytelni Ogólnej.

Prace magisterskie, dyplomowe i licencjackie można wyszukać w bibliografii prac magisterskich i bibliografii prac dyplomowych i licencjackich ( szukać np. przez bazy AWF-ów), tworzonych przez Ośrodek Informacji Naukowej naszej uczelni. Prace dostępne są w Archiwum – domont II, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia o pisaniu pracy od swojego promotora.

Wszystkie prace obronione w naszej uczelni są objęte prawami autorskimi. Nie można ich wypożyczać, ani kopiować bez zgody autora.