Biblioteka Główna AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1
80 – 336 Gdańsk
biblioteka@awf.gda.pl

 

DYREKTOR
mgr Alicja Kruszyńska
alicja.kruszynska@awf.gda.pl                                         tel. (58) 55 47 200

 

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

mgr Alicja Bortkiewicz
alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl                                        tel. (58) 55 47 441

 

DZIAŁ OPRACOWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

mgr Małgorzata Frąckowiak
malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl                              tel. (58) 55 47 187

 

 

CZYTELNIA OGÓLNA
mgr Bożena Felendzer
bozena.felendzer@awf.gda.pl                                        tel. (58) 55 47 253

mgr Małgorzata Frąckowiak
malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl                              tel. (58) 55 47 187

 

WYPOŻYCZALNIA
mgr Kamila Machowina
kamila.machowina@awf.gda.pl                                     tel. (58) 55 47 481

Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
malgorzata.oldakowska-antoniak@awf.gda.pl           tel. (58) 55 47 135

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
wypmbibl@awf.gda.pl                                                      tel. (58) 55 47 135

 

CZYTELNIA CZASOPISM Z OŚRODKIEM INFORMACJI NAUKOWEJ

Kierownik
mgr Piotr Krzyżanowski
piotr.krzyzanowski@awf.gda.pl                                     tel. (58) 55 47 148

mgr Hanna Roszkowska
hanna.roszkowska@awf.gda.pl                                      tel. (58) 55 47 195

mgr Halina Choroszewska
halina.choroszewska@awf.gda.pl                                  tel. (58) 55 47 390
mgr Monika Karczewska-Broda
monika.karczewska-broda@awf.gda.pl                        tel. (58) 55 47 390

oin@awf.gda.pl (58) 55 47 390

 

 

Pomorska Biblioteka Cyfrowa
mgr Alicja Bortkiewicz
alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl                                       tel. (58) 55 47 441

 

ARCHIWUM
mgr Alicja Turek
alicja.turek@awf.gda.pl                                                  tel. (58) 55 47 279