Biblioteka Główna AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1
80 – 336 Gdańsk
biblioteka@awf.gda.pl

 

DYREKTOR
mgr Alicja Kruszyńska
alicja.kruszynska@awf.gda.pl                                         tel. 58 55 47 200

 

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

mgr Alicja Bortkiewicz
alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl                                        tel. 58 55 47 441

 

DZIAŁ OPRACOWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

mgr Małgorzata Frąckowiak
malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl                              tel. 58 55 47 187

 

 

CZYTELNIA OGÓLNA
mgr Bożena Felendzer
bozena.felendzer@awf.gda.pl                                        tel. 58 55 47 253

mgr Małgorzata Frąckowiak
malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl                              tel. 58 55 47 187

 

WYPOŻYCZALNIA

mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
malgorzata.oldakowska-antoniak@awf.gda.pl           tel. 58 55 47 135

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
wypmbibl@awf.gda.pl                                                      tel. 58 55 47 135

 

KIEROWNIK DZIAŁU GROMADZENIA, OPRACOWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

mgr Hanna Roszkowska
hanna.roszkowska@awf.gda.pl                                      tel. 58 55 47 148

 

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ

mgr Bożena Chabowska
bozena.chabowska@awf.gda.pl
mgr Halina Choroszewska
halina.choroszewska@awf.gda.pl                                  tel. 58 55 47 390
mgr Monika Karczewska-Broda
monika.karczewska-broda@awf.gda.pl                        tel. 58 55 47 390

oin@awf.gda.pl (58) 55 47 390

 

 

Pomorska Biblioteka Cyfrowa
mgr Alicja Bortkiewicz
alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl                                       tel. 58 55 47 441