Zarządzenie Rektora nr 18/2019

Nauczycieli akademickich oraz doktorantów prosimy o uzupełnianie nr ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

1. Prosimy o przekazanie informacji o numerze tego identyfikatora do Ośrodka Informacji Naukowej
do 14 czerwca 2019 r., celem umieszczenia go w bazie publikacji pracowników AWFiS.

2. Powiązanie konta ORCID z pracami w bazach SCOPUS oraz Web of Science.

3. Założenie konta w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) i powiązania go z ORCID i POL-on

 

Po powiązaniu identyfikatora ORCID z publikacjami w ww. bazach, należy pamiętać
o późniejszej stałej aktualizacji konta, czyli sprawdzaniu czy zawiera wszystkie nowo opublikowane prace, a jeśli nie – dodaniu do konta ORCID kolejnych publikacji zarejestrowanych w Scopus i Web of Science.

 

Instrukcja rejestracji profilu ORCID

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science

Instrukcja zakładania konta w PBN i powiązania go z ORCID i POL-on

Instrukcja przenoszenia opisów bibliograficznych z bibliografii publikacji pracowników AWFiS do konta ORCID

 

 

UWAGA! Zawartość bazy Expertus jest aktualizowana w każdy piątek.

Czas oczekiwania na ukazanie się w bazie zgłoszonych publikacji może trwać około tygodnia.