Akty prawne i zarządzenia Rektora z regulacjami wewnętrznymi dot. aplikowania i realizacji projektów na AWFiS w Gdańsku  – w trakcie realizacji

Regulamin postępowania dotyczący ewidencjonowania i realizacji projektów europejskich, międzynarodowych oraz strategicznych jest obecnie procedowany.