11 kwi 2024

Rektor AWFiS nagrodził pracowników

W dniu 4 kwietnia 2024 odbyło się posiedzenie Kapituły Lauru Rektora AWFiS. Kapituła zapoznała się ze złożonymi dokumentami i pozytywnie rozpatrzyła złożone wnioski, rekomendując przyznanie nagród.
JM Rektor AWFiS podjął decyzję o przyznaniu:
  1. Nagrody Diamentowego Lauru Rektora AWFiS w roku 2024 za całokształt dorobku pracownika szczególnie zasłużonego dla rozwoju AWFiS dr hab. Annie Szumilewicz, prof. AWFiS;
  2. Nagrody Bursztynowego Lauru Rektora AWFiS w roku 2024 za osiągniecia naukowe dr hab. Agnieszce Maciejewskiej-Skrendo, prof. AWFiS
  3. Nagrody Bursztynowego Lauru Rektora AWFiS w roku 2024 za osiągniecia naukowe dr hab. Agacie Leońskiej-Duniec, prof. AWFiS

Serdecznie gratulujemy!