20 lut 2024

Erasmus+ Rekrutacja w terminie 19.02-11.03.2024

Zapraszam studentów do wzięcia udziału w rekrutacji do

Programu Erasmus+ na rok akademicki 2024/25, wyjazdy typu „SMS” – studia i „SMT” – praktyka

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej AWFiS w zakładkach Studenci/Erasmus

https://awf.gda.pl/studenci/erasmus-wyjazdy

Proszę zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów studentom AWFiS w ramach Programu Erasmus+

Termin składania dokumentów (formularz zgłoszeniowy SMS i/lub SMT + wymagane załączniki) upływa: 11.03.2024 o godz.13.00

Więcej informacji: erasmus@awf.gda.pl lub Biuro Programu Erasmus+ pok. 8A, tel. 58 5547259