22 sty 2024

Pierwsza Edycja Konferencji Naukowej Szkoły Doktorskiej w AWFiS

W dniu 19 stycznia 2024 r., w Sali Senackiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, odbyła się pierwsza edycja Konferencji Naukowej Szkoły Doktorskiej pod tytułem „HUMAN MOVEMENT AS COMPETITIVE SPORT AND HEALTH ENHANCING PHYSICAL ACTIVITY” (RUCH CZŁOWIEKA JAKO SPORT WYCZYNOWY ORAZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WPŁYWAJĄCA NA POPRAWĘ STANU ZDROWA).

Konferencja odbyła się pod przewodnictwem Pani Profesor Anny Szumilewicz oraz Komitetu Organizacyjnego. Podczas Konferencji udało się zrealizować pomyślnie dwa panele: zdrowie i sport, w trakcie których uczestniczy mieli możliwość wzięcia udziały w wyjątkowej dyskusji, wymianie doświadczeń na rzecz kultury fizycznej.