15 maj 2023

Zmarła nasza koleżanka Pani mgr Beata Iwanek

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2023r. zmarła nasza koleżanka

Pani mgr Beata Iwanek

Pani Beata Iwanek była pracownikiem Zakładu Anatomii i Antropologii w AWFiS w latach 1991-2003. Prowadziła zajęcia z antropologii i anatomii. Była związana także z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem lub współautorem licznych prac naukowych. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmował głównie badania populacji historycznych. Pani Beata Iwanek znana była z ogromnego zaangażowania w prace ekshumacyjne, które prowadziła między innymi w Jedwabnym, czy na Ukrainie. Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Dała poznać się, jako osoba niezwykle życzliwa, przyjazna, otwarta i wrażliwa.

Pogrzeb Beaty Iwanek odbędzie się 17 maja 2023 o godz. 13.00 w kościele św. Antoniego w Toruniu (ul. św. Antoniego 4),

po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz przy ul. Owsianej 57.

Mężowi i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia