31 maj 2023

Współpraca AWFiS z GFKM

30 maja 2023 roku, została podpisana umowa o współpracy między Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Umowę podpisali Rektor AWFiS prof. dr hab. Paweł Cięszczyk oraz Prezes GFKM Jolanta Szydłowska. Obecni byli także: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, Kwestor AWFiS Pan Mirosław Kulig oraz Dyrektor ds. Organizacji MBA w GFKM Halina Frątczak. Efektem wspólnych działań będzie nowy Program – Executive MBA dla Sportu.

Dzięki współpracy AWFiS w Gdańsku i Szkoły Biznesu GFKM powstanie nowy, wyjątkowy Program Executive MBA w Sporcie dedykowany liderom i liderkom świata sportu. To idealne rozwiązanie dla menedżerów i menedżerek pracujących na co dzień z zespołami i drużynami, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi i ośrodkami sportowymi. Program pozwoli uczestnikom nauczyć się jak rozumieć biznes sportowy, analizować kierunki rozwoju ośrodków i realizować działania odpowiadające potrzebom swoich organizacji.

Profilowany program Executive MBA da uczestnikom nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kompetencji z szeroko pojętego obszaru zarządzania. Pomoże również lepiej zrozumieć sportowy biznes, analizować i planować kierunki rozwoju klubów, ośrodków czy firm związanych ze sportem oraz wdrażać konkretne działania odpowiadające potrzebom organizacji.

Jesteśmy dumni, że jako pierwsza uczelnia sportowa w Polsce otwieramy prestiżowe studia MBA.  Mam nadzieję, że ta współpraca rozwinie kształcenie kadry menadżerskiej na najwyższym poziomie – mówi prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, Rektor AWFiS w Gdańsku

Połączenie sił GFKM i AWFiS pozwoli na stworzenie programu MBA, który odpowie na realne wyzwania kadry menedżerskiej, wzbogaci uczestników o solidną dawkę praktycznej wiedzy, konkretnych rozwiązań oraz umiejętności i kompetencji do zarządzania w sporcie. Doświadczenia dydaktyczne GFKM i AWFiS pozwolą na stworzenie nowej jakości w kontekście kształcenia kadry menedżerskiej w tej wyjątkowej dziedziniemówi Jolanta Szydłowska, Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.