12 maj 2023

Strategiczne międzynarodowe spotkanie ekspertów NEPPE

10 maja podsumowaliśmy trzy edycje szkolenia NEPPE: “Nowa Era Ćwiczeń w ciąży i po porodzie”. Aplikowało do nich ponad 300 osób z 40 krajów. Ponad 120 osób złożyło wszystkie wymagane zaliczenia i będzie mogła ubiegać się o wpis do Europejskiego Rejestru Specjalistów Ćwiczeń (The European Register of Exercise Professionals) Zajęcia poprowadziło 29 ekspertów z 18 krajów.

Kolejne kroki to opublikowanie:

· Opisu programu szkolenia NEPPE wraz z wytycznymi do jego przeprowadzenia

· Materiałów dydaktycznych

· Rekomendacji co do zdalnej realizacji międzynarodowych szkoleń w obszarze sportu

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem!

Więcej info o projekcie NEPPE (New Era of Prenatal and Postnatal Exercise): https://neppe.awfis.net/en/ Osoby zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu: anna.szumilewicz@awf.gda.pl

Projekt współfinansowany jest w ramach programu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.