31 maj 2023

Leszek Blanik prezesem Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk na kolejną kadencję!

29 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk. Najważniejszą decyzją był wybór prezesa na kolejną kadencję.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium tzw. ustępującemu Zarządowi. W wyborach na prezesa klubu jednogłośnie zwyciężył jedyny kandydat Leszek Blanik, złoty medalista olimpijski z Pekinu, który sprawuje to stanowisko od września 2020. Kadencja potrwa do 2027 roku.

– Jestem bardzo zadowolony, że nasze działania w ostatnich miesiącach zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk. Dziękuję za kredyt zaufania i mam nadzieję, że uda mi się w dalszym ciągu pomagać w rozwoju klubu. Nasze plany są bardzo ambitne, a głównym kierunkiem działania są zbliżające się wielkimi krokami Igrzyska Olimpijskie w Paryżu – powiedział po wyborze na drugą kadencję prezes Leszek Blanik.

Kolejnymi postanowieniami Walnego Zebrania był wybór zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W tych głosowaniach również delegaci byli jednogłośni. Zarząd Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk na kadencję 2023-2027 to: Dominik Duda, Bartosz Gajek, Paulina Kreft, Radosław Laskowski, Mirosław Piątek, Cezariusz Piórczyk, Michał Rychlicki, Piotr Sawicki, Maciej Szafran, Łukasz Szymański. Komisję rewizyjną utworzą Marcin Dornowski, Aneta Jaskólska i Stanisław Sosiński, natomiast sąd koleżeński stanowią Aldona Zawalska, Kamil Hulbój i Adrian Zajkowski.

W Walnym Zebraniu Członków KS AZS AWFiS Gdańsk wzięli udział zaproszeni goście: Sekretarz Generalny AZS Dariusz Piekut i sekretarz AZS Gdańsk Tomasz Majewski, a nad poprawnym przebiegiem Zebrania w roli przewodniczącego czuwał mecenas Maksymilian Paśko.