22 maj 2023

Konkurs Czerwonej Róży. Sukces naszego studenta.

Oskar Formella student Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wygrał tegoroczną edycje konkursu o Laur Czerwonej Róży w kategorii Najlepszy Student Pomorza za swoje osiągnięcia naukowe i społeczne. Laureat otrzymał w prezencie samochód osobowy.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego.
Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Kapituła Konkursowa, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży w następującym składzie: a) trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Czerwonej Róży b) trzech przedstawicieli Rady Programowej Stowarzyszenia Czerwonej Róży c) jeden rektor każdej publicznej uczelni wyższej biorącej udział w Konkursie d) rektor – przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych biorących udział w Konkursie e) trzech przedstawicieli sponsorów Konkursu, f) przedstawiciel Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
Wybór laureatów Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży nastąpił podczas zamkniętego posiedzenia Kapituły Konkursowej w dniu 19 maja 2023 roku. Ocenie podlegały osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywność społeczna kandydata, a także sposób ich publicznej prezentacji, z okresu studiów wyższych lub ostatnich trzech lat, odpowiednio w odniesieniu do studenta i koła naukowego.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbyło się w dniu 21 maja 2023 roku, w czasie uroczystej gali konkursowej w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  otrzymała tytuł „Gospodarza Konkursu Czerwonej Róży” kolejnej edycji Konkursu, w następnym roku akademickim.

W uroczystej gali, podczas której poznaliśmy tegorocznych zwycięzców, uczestniczył dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS, prorektor ds. studenckich.
W kategorii Najlepsze Koło Naukowe – Studenckie Koło Naukowe Fizjologii naszą uczelnię reprezentował Zbigniew Jost.
Serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs organizowany jest od 1962 roku i ma bogatą tradycję. Czerwona Róża” – symbol piękna, intelektu i pamięci. Wręczana najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu, które wyróżniają się swoją działalności. Podczas wyłaniania zwycięzców pod uwagę brana jest średnia ocen, publikacje, osiągnięcia sportowe artystyczne czy społeczne.
Mikołaj Polak / rzecznik@awf.gda.pl
Fot. Bartosz Żukowski