06 kwi 2023

„Stresu nie da się zdezynfekować”

4 kwietnia br. w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni  pn. „Stresu nie da się zdezynfekować” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS w Gdańsku – etap II” (POWR.03.05.00-00-Z013/18).

Szkolenie poprowadziła pani Anna Hryniewicz – psycholog, psychotraumatolog, neuroterapeuta, edukator psychologiczny, szkoleniowiec.

Stresu nie da się uniknąć, ale można go powstrzymać lub wykorzystać na swoją korzyść.

Celem szkolenia było zrozumienie psychologicznych konsekwencji przedłużającego się kryzysu i niepewności wywołanej COVID-19 oraz dynamiczną sytuacją międzynarodową, a także wypracowanie skutecznych strategii działania w nowej rzeczywistości, pozostając w równowadze z własną psychiką i dobrostanem fizycznym.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród pracowników (łącznie blisko 90 uczestników szkolenia) i bardzo pozytywnym odbiorem. Jako kontynuacja tematu planowany jest cykl szkoleń warsztatowych z tematyki stresu i radzenia sobie z nim oraz komunikacji i rozwiązywania konfliktów.