31 mar 2023

XXXIII Zjazd Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego

W dniach 31 marca – 1 kwietnia br. w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbył się XXXIII Zjazd Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich członków Komisji przez JM Rektora AWFiS, prof. dr hab. Pawła Cięszczyka, Prorektora ds. Studenckich, dr hab. Marcina Dornowskiego, prof. AWFiS oraz Przewodniczącego RSS AWFiS Jakuba Hinca odbyły się obrady, podczas których przedstawiciele samorządów poruszyli kwestię związaną z jakością kształcenia, a także wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska akademickiego.

Komisja Uczelni Wychowania Fizycznego to komisja branżowa działająca przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zrzesza wszystkie samorządy uczelni wychowania fizycznego z całej Polski. Zjazdy odbywają się cyklicznie dwa razy do roku i odbywają się na nich obrady, podczas których przedstawiciele samorządów starają się wprowadzać dobre praktyki w swojej pracy i na uczelniach.

Udział wzięły samorządy poniższych uczelni:

AWF Poznań

AWF Kraków

AWF Wrocław

AWF Katowice

AWF Warszawa

AWF Gorzów

AWF Biała Podlaska

AWFiS Gdańsk

Mikołaj Polak / rzecznik@awf.gda.pl