02 mar 2023

Porozumienie ze Szkołą Podstawową nr 6

1 marca br podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a Szkołą Podstawową nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie, w którym ustalono zasady i warunki współdziałania, w szczególności pomiędzy działającymi w ramach szkoły oddziałami mistrzostwa sportowego, w celu popularyzacji kształcenia z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Współpraca oferuje obopólne korzyści poprzez działania takie, jak: wsparcie merytoryczne w realizacji programów szkoleniowych w oddziałach mistrzostwa sportowego, organizowanie spotkań z uczniami i studentami, uczestnictwo nauczycieli i uczniów w konferencjach czy seminariach, umożliwienie studentom odbywania praktyk studenckich, jak i wiele innych.