22 lut 2023

Ponownie mamy kategorię A

Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z Dr hab., Agnieszka Maciejewska-Skrendo
Monika Żmudzka: Po odwołaniu mamy kategorię A w procedurze ewaluacji. Jakie to ma znaczenie dla naszej uczelni?
Dr hab., Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS, prorektor ds. nauki: Znaczy dużo. Kategorię A otrzymują ośrodki naukowe, które są najlepsze w kraju w danej dyscyplinie. Jest to z całą pewnością sukces wszystkich pracowników naszej uczelni – czego bardzo serdecznie gratuluję. Przypomnę, że ta kategoria tylko potwierdza to, co wiemy od dawna: kategorię A mieliśmy już wcześniej, teraz otrzymujemy ją ponownie. Tym razem, z powodu pandemii, oceniano okres 5 lat, czyli lata 2017-2021 (a nie 4, jak w latach 2012-2016). Zmieniły się też znacznie zasady, co miało związek z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Co więcej – zmieniały się one potem jeszcze kilkakrotnie w trakcie owych 5 lat. Te przyczyny – a także wiele innych, o których nie będę już wspominać – sprawiły, że bardzo skomplikowana i wymagająca procedura ewaluacji budziła sporo kontrowersji, a jej wyników wiele uczelni oczekiwało z wielkim niepokojem. W takiej sytuacji, powtórzę raz jeszcze, kategoria A to duży sukces i potwierdzenie, że jesteśmy uczelnią bardzo dobrą i ze znakomitą perspektywą rozwojową.
M.Ż.: Jednak potrzebne było odwołanie, pierwotnie otrzymaliśmy kategorię B+.
A.M.-S.: Cóż, z około 1000 tzw. podmioto-dyscyplin odwołania od wyniku złożyła połowa… Komisja ewaluacji nauki oceniało około miliona tzw. zdarzeń ewaluacyjnych, czyli różnego rodzaju danych przedstawionych przez różne uczelnie oraz ośrodki badawcze. Z trzech kryteriów podlegających ocenie ostatnie, tzw. wpływ na otoczenie gospodarcze, okazał się w wielu przypadkach kryterium wyjątkowo podatnym na subiektywne oceny komisji oceniających. Po uważnej lekturze pierwszej decyzji z wynikiem ewaluacji naszej uczelni było dla władz rektorskich jasne, że w naszym przypadku gremium oceniające popełniło, niestety, poważne błędy. Mieliśmy zatem silne podstawy by sądzić, że nasze odwołanie zakończy się powodzeniem. Tak też się stało.
M.Ż.: Od ponad roku trwa już nowy okres ewaluacyjny (2022-2026). Z jakimi nadziejami weszliśmy w ten okres?
A.M.-S.: Chcemy wspinać się dalej. Wiele rankingów, w tym ranking szanghajski, potwierdza, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prowadzi działalność naukową na najwyższym światowym poziomie. Nie ulega mojej wątpliwości, że kategoria A+ – potwierdzająca, że tak właśnie jest – pozostaje całkowicie w naszym zasięgu. Władze uczelni przywiązują i będą przywiązywać do nauki szczególną uwagę. Z oczywistych powodów: rozwój całej uczelni w każdym jej zakresie działania zależy przede wszystkim od rozwoju nauki. Będziemy wspierać ten rozwój z całych sił.
M.Ż.: Dziękuję za rozmowę.