14 lut 2023

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI

rok akademicki 2023/2024

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO SKOMPLETOWANIU GRUPY UCZESTNIKÓW

KONTAKT mgr Agnieszka Podbielska

kom. 603 766 369

agnieszka.podbielska@awf.gda.pl BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej – pokój 13

tel. 58 5547347 ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

szczegółowe informacje: https://awf.gda.pl/uczelnia/o-uczelni/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe