02 lut 2023

AWFiS z kategorią naukową A

Miło nam poinformować, że 31 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki przyznał Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. 

Kategoria naukowa A sytuuje naszą Akademię w elitarnym gronie wśród podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce potwierdzając wysoką jakość  prowadzonych badań  naukowych.

  Bardzo cieszę się z wiadomości o przyznaniu kategorii A. To w pełni zasłużona ocena przeprowadzonej ewaluacji – Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą, publikacjami i badaniami przyczynili się do uzyskania takiego rezultatu – mówi JM Rektor AWFiS prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

 Nasza praca przyniosła znakomite efekty. Decyzja Pana Ministra przyznająca nam kategorię A w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej jest potwierdzeniem wysokiej jakości działalności naukowej realizowanej w naszej uczelni. Dla mnie osobiście jest to powodem do wielkiej radości i satysfakcji, że udało się nam z tak dobrym efektem odnaleźć w niełatwej dla nas sytuacji, w jakiej postawiła nas tzw. ustawa 2.0. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich naszych pracowników, zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji, możemy dziś cieszyć się z zasłużonego sukcesu – dodaje Prorektor ds. Nauki,  dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS.

MP