28 lut 2023

Likwidacja grupy studenckiej – kierunek Diagnostyka Sportowa

Z dniem 27.02.2023 r. likwidacji ulega grupa studencka nr „2” na kierunku Diagnostyka Sportowa I rok st. I stopnia.

Decyzją Dziekana od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 wszyscy studenci
z grupy nr „2” zostają przypisani do grupy nr „1”.

 

Zarządzenie nr 16/2022-2023 w sprawie likwidacji grupy studenckiej