13 sty 2023

Ogólnopolska promocja aktywności fizycznej w ciąży koordynowana przez AWFiS

AWFiS promuje aktywność fizyczną w ciąży we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej (PTMS) oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników (PTGiP), w ramach międzynarodowego projektu NEPPE (The New Era of Pregnancy and Postpartum Exercise).

Pomysłodawcami i naszymi merytorycznymi partnerami w tej akcji są: Kanadyjskie Stowarzyszenie Fizjologii Ćwiczeń (Canadian Society for Exercise Physiology), Kanadyjskie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów (The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada), University of Alberta i Université du Québec, którzy wspólnie realizują Program for Pregnancy and Postpartum Health

Najbliższe działania naszej grupy eksperckiej to opracowanie polskich rekomendacji co do aktywności fizycznej w ciąży i po porodzie oraz polskiej wersji „Get Active Questionnaire for Pregnancy” – narzędzia skriningowego dla kobiet ciężarnych oraz lekarzy i położnych.

Zachęcamy do wsparcia naszych działań promocyjnych i współpracy.

Kontakt: dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS anna.szumilewicz@awf.gda.pl

Webinary zrealizowane w projekcie NEPPE:

NEPPE Pregnancy Webinar – YouTube

The NEPPE webinar 2: Why should we break down barriers to exercise in pregnancy – YouTube

The NEPPE webinar 3: Physical activity in pregnancy and postpartum on different continents – YouTube