14 gru 2022

XLIX konferencja „Antropologia – nauka interdyscyplinarna”

Polskie Towarzystwo Antropologiczne co dwa lata organizuje ogólnopolską konferencję naukową. Konferencja ma charakter cykliczny. Organizowana jest kolejno przez ośrodki naukowe reprezentowane w PTA. W dniach 20-22 września 2023 roku odbędzie się już XLIX konferencja „Antropologia – nauka interdyscyplinarna”. Organizatorem jest Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 

Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się człowiekiem w wieloaspektowym ujęciu: antropologów, archeologów, biologów, anatomów, fizjologów, socjologów, genetyków, biochemików, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej, kryminologów, dietetyków.  

Celem konferencji jest zarówno prezentacja badań i projektów naukowych, tych podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, jak również wymiana myśli i poglądów przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Podczas konferencji uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć naukowych podczas sesji referatowych i plakatowych. 

Władze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

dr Aleksandra Pudło 

dr n. med. Ewa Wójtowicz 

Konferencja PTA Gdańsk 2022.20223 komunikat