15 lis 2022

Zmarł prof. Stanisław Mazurkiewicz

 

Z żalem informujemy, że 11 listopada 2022 r. zmarł

prof. dr hab. Stanisław Mazurkiewicz

Pan profesor zatrudniony był w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w okresie od 01.02.2009 do 29.02.2020. w latach 2009 do 2014 jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego, 2014- 2018 profesor zwyczajny, 2018- 2019 profesor, 2019- 2020 profesor uczelni.

Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, prorektorem w Akademii Medycznej w Gdańsku i kierownikiem w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opublikował 102 prace naukowe. Na krajowych i zagranicznych sympozjach, zjazdach i kongresach wygłosił 140 referatów. Był promotorem 20 rozpraw doktorskich oraz opiekunem 2 rozpraw habilitacyjnych.

Członek Komitetu Redakcyjnego Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej oraz od 2003 r. członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Założyciel oraz członek Sekcji Chirurgii Kolana Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Główne zainteresowania naukowe związał z chirurgią stawu kolanowego, zwłaszcza diagnostyką artroskopową, chirurgią artroskopową ze szczególnym uwzględnieniem metod operacyjnego leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Jednymi z głównych zainteresowań Profesora były także problemy dotyczące pogranicza biomechaniki i ortopedii, a także badania chodu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany Medalem im. prof. Adama Grucy w 2021 r.

Msza święta zostanie odprawiona 17 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie (ul. ks. Stanisława Zawackiego 4). Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po nabożeństwie na pobliskim cmentarzu parafialnym.