11 paź 2022

Wizyty studentów u pracodawców – rekrutacja

Szanowni Studenci,
Zapraszam Studentów ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków prowadzonych w AWFiS do wzięcia udziału w 2-dniowej
wizycie studyjnej u pracodawcy.
Obecnie prowadzimy rekrutację chętnych do odbycia 2-dniowej wizyty w „Fizjoterapia Wasilewscy„.
Miejsce wizyty: teren AWFiS, Gdańsk.
Terminy wizyty: 22-23.10.2022 r. godz. 9.00-15.00
Ilość miejsc: 10 osób
AWFiS realizuje projekt unijny pt. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS”, w ramach którego zaplanowano wizyty studyjne studentów u pracodawców. Celem wizyt jest poznanie specyfiki danego
Pracodawcy, zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania Pracodawcy oraz poznanie charakteru realizowanych usług lub tworzonych produktów.
Rozpoczynając udział w wizytach, uczestnik musi mieć status STUDENTA (nie może być absolwentem AWFiS).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej: Biuro Zarządzania Projektami UE, pok. 111d, Budynek A
Terminy przyjmowania dokumentów: 12.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022 i 20.10.2022 w godzinach 9.00-15.00
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Deklaracja uczestnika
  • Formularz danych osobowych_student
  • Oświadczenie uczestnika projektu (monitoring)
  • Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)
  • Ankieta potrzeb i motywacji
Osoba do kontaktu: Marzena Wysińska-Gajek, tel. 58 55 47 125, e-mail: marzena.wysinska@awf.gda.pl