29 wrz 2022

prof. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki

Dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS w dniu 29 czerwca 2022 roku został członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki. Powołany został przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę.

Rada jest jedną z 16 wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jej głównym celem jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych.

W składzie rady zasiadają eksperci sektora turystyki, pracujący nad wprowadzeniem nowych, (zgodnych z europejskimi) standardów w edukacji pracowników. Rada to również forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami kształcącymi przyszłych pracowników usług turystycznych.

Osoby zasiadające w radzie pracują w zespołach branżowych, a jest ich kilka: Zespół ds. hotelarstwa, Zespół ds. organizacji turystyki, Zespół ds. gastronomii oraz Zespół ds. pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnego.

Do głównych działań realizowanych przez Sektorową Radę należy m.in.: współpraca pracodawców z sektorem edukacji poświęcona rynkowi pracy, lukom kompetencyjnym oraz szeroko rozumianym potrzebom edukacyjnym, prowadzenie konsultacji z branżą turystyczną. Organizowane są również konferencje, seminaria i wystawy promujące działania rady.

Jednocześnie jej członkowie przygotowują opracowania i analizy rynku turystycznego pod kątem potrzeb edukacyjnych oraz prowadzą badania i analizy rynku pracy i sektora edukacji (uwzględniające potrzeby pracodawców oraz możliwości edukacji; badania rynku pracy w turystyce w ujęciu branżowym; kreowanie nowych kompetencji zgodnych z potrzebami turystycznego rynku pracy oraz rozwój sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki itp.)

Członkowie rady biorą udział w pracach rządowych zespołów przygotowujących pomoc dla branży turystycznej oraz opracowują nowe kompetencje, wynikające z obecnej, jak i przyszłej sytuacji na rynku usług turystycznych, wynikających z pandemii COViD-19.