05 wrz 2022

Pracownicy AWFiS w ministerialnej Radzie ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

Z dniem 02 września rozpoczęła się kolejna, 2-letnia kadencja Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Głównym zadaniem rady jest wspieranie Ministra w zakresie opiniowania wniosków o włączanie kwalifikacji w sporcie (m.in. instruktorów, animatorów, trenerów) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz o nadanie uprawnień instytucjom certyfikującym (walidującym i potwierdzającym posiadanie kwalifikacji).

Powyższe zadania mają na celu podniesienie jakości przygotowania zawodowego kadr sportu do potrzeb rynku pracy, zarówno w zakresie spotu wyczynowego, jak i powszechnego. Kluczowym jest też uporządkowanie oferty edukacyjnej, ograniczenie pseudo kursów i szkoleń, oraz zapewnienie jakości kształcenia.

AWFiS reprezentuje dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS jako Wiceprzewodnicza Rady ds. Sportu Powszechnego oraz dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS jako członek Rady.