07 lip 2022

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki z wizytą w AWFiS

W dniu 6 lipca br. na zaproszenie Rektora prof. Pawła Cięszczyka złożył wizytę w naszej uczelni Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Prof. h.c. Dr h. c. Andrzej Kraśnicki. Głównym tematem spotkania była propozycja uhonorowania Prezesa PKOl godnością doktora honoris causa, a także rozmowy na temat współpracy naszej uczelni z Polskim Komitetem Olimpijskim w kilku interesujących obie strony obszarach.  Andrzej Kraśnicki od 2021 r. jest członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), reprezentantem z ramienia Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC) i członkiem Komisji Medycznej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Rozważano możliwość współpracy zespołów naukowych związanych z naszą uczelnią, zajmujących się badaniami genetycznymi w sporcie, w krajowych i międzynarodowych strukturach walki z dopingiem genetycznym. Istotnym tematem rozmów było też poparcie przez PKOl projektu związanego z opracowanie koncepcji badań historii mówionej olimpijczyków i przystąpienie do prac nad wirtualnym muzeum olimpizmu w Polsce. Szanownemu gościowi zaprezentowana została hala ni. Leszka Blanika i informacje na temat najbliższych planów inwestycyjnych uczelni.