22 cze 2022

AWFiS w Gdańsku na drugim miejscu wśród najlepszych akademii wychowania fizycznego w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku po raz kolejny zajęła drugie miejsce wśród najlepszych uczelni sportowych w kraju, w tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy”.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i  transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W równolegle prowadzonym Rankingu Kierunków Studiów, realizowane na naszej uczelni: fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja zostały uznane za jedne z najlepszych w Polsce.

 

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 są dostępne na stronie ranking.perspektywy.pl.