24 cze 2022

III edycja programu „Narodowa Reprezentacja Akademicka”

34 studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku będzie równolegle z kształceniem kontynuować swoją karierę sportową w ramach III edycji programu „Narodowa Reprezentacja Akademicka”.

Projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. W ramach projektu przekazywane jest dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców realizujących karierę sportową. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  w kwocie 673 200 zł.

Opiekunem projektu w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS.