05 maj 2022

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek z wizytą w AWFiS w Gdańsku

Dnia 5 maja Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W trakcie wizyty spotkał się z Rektorem prof. Pawłem Cięszczykiem, Wojewodą województwa pomorskiego Dariuszem Drelichem oraz władzami uczelni.

 Podczas wizyty Minister oficjalnie wręczył na ręce Rektora czek dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kwotę 4 milionów złotych na przebudowę budynku B w części domu studenckiego.

Odwiedziny zakończył zwiedzaniem infrastruktury dydaktycznej.

Galeria zdjęć: