31 maj 2022

Mnóstwo basketu na wysokim poziomie, Koszykówka na AMP 2022

W dniach 26-29 maja w Opolu na Akademickich Mistrzostwach Polski obecne były nasze koszykarki i koszykarze. Zespołowi kobiet towarzyszył Dominik Duda, zaś mężczyzn trener dr Roman Tymański. Oba zespoły Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zostały drugą najlepszą uczelnią sportową w Polsce, a całość rywalizacji zakończyli jako 12 Uczelnia w Polsce w rywalizacji ponad 118 uczelni wyższych.

To już 9 rok postępu naszych zespołów w koszykówce, którzy już po raz trzeci, rok po roku zaakcentowali swoją obecność w najlepszej 16-tce w kraju. To ogromny sukces, ponieważ na przestrzeni ostatniej dekady rywalizacja akademicka w koszykówce staje się coraz bardziej intensywna, a na uczelnie w całej Polsce zapisuje się coraz więcej zawodników zawodowych, co tym bardziej cieszy, że AWFiS w Gdańsku nie oddaje pola w tej dyscyplinie, a sukcesywnie pnie się do góry.

Klasyfikacja drużynowa Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet
1. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
2. Politechnika Gdańska
3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Uniwersytet Warszawski
6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
7. Politechnika Łódzka
8. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
9. Uniwersytet Gdański
10. Uniwersytet Łódzki
11. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
13.-16. Politechnika Krakowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Politechnika Opolska, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Klasyfikacja drużynowa Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn
1. Politechnika Opolska
2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
5. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
6. Uniwersytet Warszawski
7. Politechnika Gdańska
8. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
9. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
10. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
11. Uniwersytet Gdański
12. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
13.-16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Podczas samego turnieju został rozegrany konkurs umiejętności koszykarskich, gdzie na 30 najlepszych uczestników całego turnieju, aż trójka reprezentowała naszą uczelnię w konkursach rzutów za trzy punkty.