20 kw. 2022

Weź udział w konkursie „Po zdrowie z Mistrzem”

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zaprasza
do udziału w TRÓJMIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO SPORTOWYM „Po zdrowie z Mistrzem”

Regulamin Konkursu Po zdrowie z Mistrzem