07 mar 2022

Wsparcie AWFiS dla kadry akademickiej i kandydatów na studia z okupowanej Ukrainy

Szanowni Państwo,

mając na względzie działania podejmowane przez Federację Rosyjską wobec Ukrainy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku podjęła działania dedykowane społecznościom akademickim okupowanego kraju a także kandydatom na studia, dając możliwość podjęcia, kontynuowania nauki oraz zapewnienia wsparcia kadrze dydaktycznej w pracy zawodowej.

W związku z powyższym wysyłamy niniejszą wiadomość do naszych uczelni partnerskich na Ukrainie a także zamieszamy na stronie internetowej AWFiS podając do ogólnej wiadomości co następuje:

 • umożliwiamy wstępne zapisy na bezpłatne studia dla kandydatów (uchodźców) z Ukrainy, którzy chcieliby rozpocząć naukę w AWFiS w roku akademickim 2022/2023 w języku polskim na kierunkach: Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i hotelarstwo, fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa, Diagnostyka sportowa, Dietetyka w sporcie i rekreacji, Trener personalny i fitness, Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa lub angielskim na kierunkach: Wychowanie fizyczne, Sport (II stopień), Turystyka i hotelarstwo, Terapia zajęciowa oraz Kosmetologia,
 • umożliwiamy bezpłatne kontynuowanie studiów studentom uchodźcom z Ukrainy kierunków: Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i rekreacja, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa posiadający status uchodźcy lub Kartę Polaka. Deklarujemy stworzenie grup specjalistycznych lub umożliwienie indywidualnego toku studiowania (kwestie potwierdzenia efektów uczenia się będziemy regulować indywidualnie),
 • uruchamiamy specjalny fundusz zapomogowy dla 20 studentów uchodźców z Ukrainy, którzy podejmą studia na naszej uczelni,
 • umożliwiamy podjęcie tymczasowej pracy w semestrze dla 10 profesorów z Ukrainy wykładających językiem polskim lub angielskim w zakresie nauk o zdrowiu,
 • umożliwiamy odbycie staży naukowych dla 10 doktorów i doktorantów, którym umożliwimy prowadzenie odpłatnych zajęć na studiach, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

Szczegółowych informacji dot. zasad podejmowania kandydatów na studentów, kontynuowania studiów, pracy i staży naukowych dla wykładowców i doktorantów oraz oferowanego kursu/kursów języka polskiego udziela:

Biuro Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

tel. +48 58 55 47 233; +48 511 176 938  p. 110

joanna.pietrzak@awf.gda.pl

marcin.bialas@awf.gda.pl

dziekan@awf.gda.pl

Підтримка Академії Фізичної Культури і Спорту імені Єнджея Снядецького в Ґданську для академічного середовища та абітурієнтів з окупованої України 

Шановні Пані та Панове! 

Беручи до уваги дії спричинені Російською Федерацією у стосунку до України Академія Фізичної Kультури і Спорту ім. Єнджея Снядецького в Ґданську прийняла рішення підтримати академічне середовище окупованої країни, а також вступників, даючи можливість розпочати, продовжити навчання, а також забезпечити підтримку викладацько-науково складу у професійній діяльності.  

 • Записуємо на безкоштовний курс польської мови для абітурієнтів та студентів, що швидше дозволить віднайти себе у Польщі, у такій складній ситуації. Курси розпочинаються у середині березня, заняття відбуватимуться 2 рази в тиждень. Тема занять буде зосереджена на лексиці пов’язаній із задоволенням основних життєвих потреб та вирішенням адміністративних справ, 
 • Даємо можливість записатися на безкоштовне навчання для абітурієнтів-біженців з України, котрі хотіли би розпочати навчання в  АФКіС у 2022/2023 навчальному році польською мовою навчання на факультетах: Фізична культура, Спорт, Туризм і готельний бізнес, Фізіотерапія, Косметологія, Ерготерапія, Спортивна діагностика, Дієтологія у спорті та відпочинку, Персональний тренер та фітнес-тренер, Фізична активність та терапія середовища, або навчання англійською мовою на факультетах: Фізична культура, Спорт (ІІ ступінь), Туризм та готельний бізнес, Ерготерапія та Косметологія. 
 • Даємо можливість безкоштовно продовжити навчання студентам біженцям з України, котрі мають статус біженця або Карту Поляка, на наступних факультетах: Фізична культура, Спорт, Туризм і готельний бізнес, Фізіотерапія, Косметологія, Ерготерапія. Декларуємо створення спеціальних груп або можливість навчання за індивідуальною, 
 • Відкриваємо спеціальний фонд допомоги (фінансової підтримки) для 20 студентів біженців з України, котрі розпочнуть навчання в нашому вузі, 
 • Даємо можливість тимчасово працювати у цьому семестрі 10 професорам  з України, котрі викладають польською або англійською мовою у сфері наук про здоров’я, 
 • Даємо можливість пройти наукове стажування для 10 докторів та докторантів, а також можливість проводити оплачувані заняття у вузі, на післядипломних факультетах та інших формах навчання. 

Детальну інформацію, котра стосується правил прийняття абітурієнтів, студентів, роботи, стажування наукових працівників та викладачів і докторантів, а також запропонованого курсу/курсів польської мови, можна отримати: 

Офіс Проректора з питань Розвитку та Міжнародної Співпраці  

Академії Фізичної Культури і Спорту імені Єнджея Снядецького в Ґданську 

Тел. +48 58 55 47 233; +48 511 176 938 каб.110 

joanna.pietrzak@awf.gda.pl 

marcin.bialas@awf.gda.pl 

dziekan@awf.gda.pl