07 mar 2022

ERASMUS+ – REKRUTACJA

Zapraszam studentów do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/23 – wyjazdy typu „SMS” – studia i „SMT” – praktyka

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej  www.awfis.gda.pl (w zakładkach Studenci/Erasmus)

https://awf.gda.pl/studenci/erasmus-wyjazdy
proszę zapoznać się z Regulaminem stypendiów na wyjazdy z Programu Erasmus+

Termin składania dokumentów
(formularz zgłoszeniowy SMS i/lub SMP+ wymagane załączniki)
 upływa: 18.03.2022 o godz.14.00.

Więcej informacji: erasmus@awf.gda.pl
lub Biuro Programu Erasmus+ pok. 116B, tel. 58 5547259