20 sty 2022

Konkurs o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Zapraszamy do udziału w VII edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowcówtj. na najlepszą publikację naukową z 2021 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł. Wnioski przyjmowane będą od 15 stycznia do 31 marca br., pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Kontakt:

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

e-mail: marcin.dornowski@awf.gda.pl