11 sty 2022

Artefakty i muzeum

Choć wiele leży w magazynach, a na ekspozycji możemy zobaczyć tylko niewielką część, to właśnie w Muzeum Gdańska znajduje się największy zbiór pamiątek po sportowcach i klubach związanych z miastem. Teraz doszły do nich kolejne, o których z pewnością warto opowiedzieć.

Muzeum Gdańska, dawnej jeszcze jako Muzeum Historyczne, od swojego powstania w roku 1970, kolekcjonowało pamiątki i artefakty, związane z gdańskim sportem. Głównie -rzecz jasna z kręgu polskiego sportu w Wolnym Mieście Gdańsku, oraz z okresu powojennego. Muzealnicy nie gardzili także niemieckimi artefaktami z Gdańska sprzed 1945 roku. W efekcie powstał bardzo bogaty i różnorodny zbiór sportowych pamiątek, który można było oglądać przez chwilę w niewielkim oddziale. Po jego zamknięciu większość zbiorów trafiła do magazynu. Część z nich możemy zaś oglądać między innymi w oddziale „Muzeum Poczty Polskiej”, gdzie eksponowane są artefakty związane z gdańską Polonią. Regularnie pokazywane są także na wystawach czasowych. Teraz do tego bogatego zbioru dołączyła bardzo bogata kolekcja zdjęć, składająca się z prawie 500 fotografii z pierwszych dekad XX wieku. Są one związane z klubem Pogoń Lwów, do której historii nawiązuje Lechia Gdańsk. Przedwojenne fotografie zawędrowały do Gdańska wraz z rodziną Andrzeja Piwakowskiego, gdzie przez długi czas stanowiły pamiątki w rodzinnym archiwum.


– Moi rodzice, jak każdy mieszkaniec Lwowa, przed rozpoczęciem wojny żyli sportem. W stolicy południowych Kresów działały dwa wielosekcyjne kluby sportowe: Czarni i Pogoń, oraz Lechia – najstarszy klub piłkarski w Polsce. Do tradycji tego ostatniego nawiązuje dziś gdańska Lechia. Poza nimi działały m.in. drużyny piłkarskie Hasmonea, utworzona przez miejscową społeczność pochodzenia żydowskiego i Sparta, założona przez żołnierzy 6. Pułku Lotniczego. – mówi Andrzej Piwakowski. – Zdjęcia przechowywaliśmy w domu jako cenną pamiątkę, ale za namową wielkiego pasjonata historii piłki nożnej Macieja Lisickiego, postanowiłem przekazać fotografie do Muzeum Gdańska. Najstarsza pochodzi jeszcze sprzed I wojny światowej, a ostatnia z 1939 roku.
Andrzej Piwakowski został kolejnym Darczyńcą Muzeum Gdańska. Przekazane fotografie zostaną oddane do opracowania i digitalizacji. Warto też nadmienić, że  Pogoń Lwów reaktywowano w styczniu 2009 roku dzięki staraniom młodych Polaków mieszkających i studiujących we Lwowie, wsparciu Konsulatu RP we Lwowie i Fundacji „Semper Fidelis”. Obecnie zespół rozgrywa mecze w ramach IV poziomu Premier Ligi w obwodzie lwowskim.