08 gru 2021

Uczestnictwo w Programowym Obozie Zimowym w roku akademickim 2021/2022

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19, na podstawie rekomendacji rządowych dot. obostrzeń w branży hotelarskiej i sportowej, informuję iż w obozie zimowym mogą wziąć udział tylko i wyłącznie studenci po pełnym cyklu szczepień.

Studenci po przybyciu na miejsce zakwaterowania zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza sanitarno-epidemicznego oraz przedstawienie tzw. „paszportu covidowego”.

Osoby niezaszczepione nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w obozie, a tym samym zostaną skierowane na powtarzanie przedmiotu.

Nie przewiduje się możliwości alternatywnego zaliczenia programowego obozu zimowego.

Studenci po przybyciu na miejsce zakwaterowania zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza sanitarno-epidemicznego oraz przedstawienie tzw. „paszportu covidowego”.

Osoby niezaszczepione nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w obozie, a tym samym zostaną skierowane na powtarzanie przedmiotu.

Nie przewiduje się możliwości alternatywnego zaliczenia programowego obozu zimowego.

Zarządzenie nr 14/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 08.12.2021 r.