07 gru 2021

ERASMUS+ – REKRUTACJA w terminie 1-23.12/2021

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w rekrutacji w Programie Erasmus+

Rok akademicki 2022/23 – wyjazdy typu „studia” i „praktyka”

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej  www.awf.gda.pl (w zakładkach Studenci/Erasmus)

https://awf.gda.pl/studenci/erasmus-wyjazdy
proszę zapoznać się z Regulaminem stypendiów na wyjazdy z Programu Erasmus+

Termin składania dokumentów (formularz zgłoszeniowy SMS i/lub SMP)
 upływa: 23.12.2021 o godz.12tej

Więcej informacji: erasmus@awf.gda.pl
lub Biuro Erasmusa pok. 116B, tel. 58 5547259