22 paź 2021

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyła się konferencja z okazji 100-lecia AZS Gdańsk

22 października w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Akademicka dojrzałość podstawą sukcesów sportowców AZS”.

Konferencja została zorganizowana z okazji 100-lecia AZS Gdańsk. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego, w skład którego weszli prof. Kazimierz  Kochanowicz, dr Piotr Makar, dr Alicja Pęczak-Graczyk, mgr Wiesław Mićko, mgr Maciej Szafran i mgr Mikołaj Polak, był prof. Janusz Czerwiński. W skład komitetu naukowego weszli prof. Henryk Sozański jako przewodniczący, a także prof. Paweł Cięszczyk, prof. Andrzej Klimek, prof. Bartosz Molik, prof. Wiesław Osiński, prof. Andrzej Rokita, prof. Stanisław Socha, prof. Michał Spieszny, prof. Ryszard Strzelczyk i prof. Adam Zając.

„Konferencja Akademicka dojrzałość podstawą sukcesu sportowców AZS została zorganizowana z okazji stulecia AZS-uw Gdańsku. Ta piękna rocznica zobowiązuje nas do tego, abyśmy pamiętali o tych, którzy  niekiedy w bardzo trudnych warunkach, próbowali organizować życie sportowe w środowisku studenckim. Kwitnie ono do dziś, a my możemy się szczycić pięknymi osiągnięciami” – powiedział prof. Janusz Czerwiński.

Po powitaniu przybyłych gości rozpoczęła się sesja plenarna, którą poprowadził prof. Wiesław Osiński. W ramach sesji uczestnicy konferencji mogli wysłuchać następujących wykładów: Janusz Rybicki, AZS Gdańsk w dokumentach Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku; Aleksander Ronikier, Wkład AZS w rozwój polskiego sportu; Jakub Kosowski, Współczesny model funkcjonowania organizacji sportowej na przykładzie Akademickiego Związku Sportowego; Piotr Stępnowski, Arnold Kłonczyński, Tomasz Aftański, Dominik Bień, Środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego miejscem rozwoju sportu powszechnego; Janusz Czerwiński, Pasja, wiedza oraz wysiłek trenerów, działaczy i sportowców miarą sukcesu Klubu Sportowego AZS AWFiS w Gdańsku.  
Po pierwszej części wystąpień odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych medalistom olimpijskim.

„Klub Sportowy AZS AWFiS, mimo że jest podmiotem funkcjonującym niezależnie od uczelni, stanowi z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu nierozerwalną całość i odgrywa ogromnie ważną rolę zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, integrując naszych studentów i dając im możliwość rozwoju i doskonalenia się – powiedział prof. Paweł Cięszczyk, rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. – Bardzo się cieszę, że konferencja zorganizowana w ramach obchodów stulecia AZS-u w Gdańsku, odbyła się właśnie w murach naszej uczelni. Przy tej okazji ogromnie dziękuję Panu Profesorowi Januszowi Czerwińskiemu, który wziął na swoje barki wielki ciężar przygotowania tak dużego i ważnego wydarzenia. Mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawych wykładów. Cieszę się, że dzisiejsze wydarzenie odbiło się pozytywnym echem w środowisku naukowym i sportowym”.

W części drugiej pt. Doniesienia można było wysłuchać następujących wystąpień: Krzysztof Kaszuba, „Citius – Altius – Fortius” – czyli jak rozwija się sport na Politechnice Gdańskiej; Jan Patok i Tomasz Aftański, 50 lat kultury fizycznej na Uniwersytecie Gdańskim; Kazimierz Kochanowicz, Rola władz AWFiS w promocji sportu akademickiego; Andrzej Suchanowski, Wybrane aspekty współpracy naukowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Klubem Sportowym AZS AWFiS w Gdańsku; Marcin Łuszczyk, Andrzej Grubba filarem sukcesu sportowego AZS Gdańsk; Stanisław Sawczyn, Życie i pasja doc. dr. Józefa Karniewicza; Matek Adam, Sylwetka Kazimierza Jaremczaka; Alicja Pęczak-Graczyk, Trenerzy pływania AZS AWF Gdańsk – nauczyciele, wychowawcy młodzieży; Maria Kamrowska-Nowak, Twórcy sukcesów lekkiej atletyki klubu AZS AWFiS Gdańsk; Jerzy Ciepliński, Wspomnienie pisane z piłką (ręczną) w tle – Leszek Biernacki (wykład odczytał Jakub Bonisławski); Włodzimierz S. Erdmann, Szermierka i wioślarstwo jako czołowe dyscypliny sportu klubu AZS AWFiS Gdańsk; Tomasz Chamera, Zarys rozwoju żeglarstwa akademickiego na przykładzie działalności Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Sportowego AZS AWFiS w Gdańsku.  
Ważnym punktem wydarzenia było wręczenie wybitnym działaczom, trenerom i zawodnikom Medali Marszałka Województwa Pomorskiego „De nihilo, nihil fit”, które z rąk wicemarszałka województwa Józefa Sarnowskiego odebrali: zawodnicy Alicja Pęczak-Graczyk, Piotr Myszka i Leszek Kucharski oraz trenerzy Kazimierz Jaremczak i Tadeusz Pagiński. Medal został przyznany także trenerom Witoldowi Srodze, Longinowi Szmitowi i Stanisławowi Szymańskiemu, jak również prof. Zbigniewowi Mroczyńskiemu i przyjaciołom naszej uczelni – prof. Henrykowi Soznańskiemu i prof. Jerzemu Sadowskiemu. Wybitny sportowiec Piotr Myszka otrzymał od Zarządu Głównego AZS nagrodę Fair Play. Ponadto Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz KS AZS AWFiS Gdańsk otrzymali od wicemarszałka województwa pomorskiego symboliczną paterę Gryfa Pomorskiego.
Konferencja była wspaniałą okazją do podsumowań, refleksji i rozmów. Nie zabrakło też wzruszeń, gdyż wydarzenie było okazją do ponownego spotkania się, nierzadko po wielu latach.
Organizatorami konferencji byli Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Sportowy AZS AWFiS w Gdańsku.

Partnerami wydarzenia, którym jesteśmy niezwykle wdzięczni, byli:

  • Akademicki Związek Sportowy
  • Sietom
  • JBS Optimia
  • JBS Beaty
  • Ados
  • Piekarnia-Cukiernia Andrzej Szydłowski
  • Nata
  • Trefl
  • Bar Sonia AWFiS