13 paź 2021

Szkolenie BHP i Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie BHP i Szkolenie biblioteczne dla:
studentów I roku Kosmetologii I stopnia studia stacjonarne
oraz dla studentów I roku:


Wychowania Fizycznego I stopnia studia stacjonarne
Sportu I stopnia studia stacjonarne
Diagnostyki Sportowej I stopnia studia stacjonarne
Terapii Zajęciowej I stopnia studia stacjonarne
Turystyki i Rekreacji I stopnia studia stacjonarne
Fizjoterapii 5-letniej studia stacjonarne,

którzy nie przeszli szkolenia w dniu 30.09.br i 01.10.br.


Termin: 23 października 2021 (sobota)
godz. 8.00 – 9.00 szkolenie biblioteczne sala Kongresowa
godz. 9.15 – 11.15 szkolenie BHP sala Kongresowa