12 paź 2021

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesny nauczyciel versus nowoczesne lekcje wychowania fizycznego”

Serdecznie zapraszamy na seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesny nauczyciel versus nowoczesne lekcje wychowania fizycznego„, które odbędzie się dnia 15.10.2021.
Seminarium realizowane będzie w formule hybrydowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych” (POWR.03.01.00-00-KN16/18-00).

PROGRAM