14 wrz 2021

Egzamin z przedmiotu „Metody Specjalne” dla II roku JSM i IV roku JSM

„Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Kinezjologii Egzamin z przedmiotu „Metody Specjalne” dla II roku JSM i IV roku JSM: III termin 16.09.2021, godz. 10.00 online.
Osoby, które mają zaległe terminy z powodu usprawiedliwionej nieobecności z przedmiotów „Diagnozowanie Funkcjonalne w Chorobach Narządu Ruchu”, „Programowanie Rehabilitacji w Chorobach Narządu Ruchu” oraz „Metod Specjalnych” proszone są o kontakt mailowy z dr Skrobotem, ponieważ sesja poprawkowa kończy się 17.09.”