22 sie 2021

II etap programu WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły

Rozpoczynamy zapisy do Sport Klubów, czyli II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Do udziału w Sport Klubach zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli szkolenia w ramach I etapu programu „WF z AWF”. Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci rozpoczną się w sierpniu.

Sport Kluby – zapisy na zajęcia

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w I etapie projektu oraz zdobyli certyfikat mogą zgłosić się do Sport Klubów, czyli do II etapu programu „WF z AWF”.

Zajęcia w ramach Sport Klubów skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsze zajęcia ruszą już w sierpniu i będą odbywały się do 15 grudnia 2021 r.

Sport Kluby to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest:

  • aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV;
  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży. Będzie podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach Sport Klubów jednorazowo wykonywane są przez nauczycieli wybrane pomiary somatyczne, testy sprawnościowe oraz przeprowadzone zostaną ankiety wśród uczniów i ich rodziców.

Zgłoszenia – najważniejsze informacje dla nauczycieli

W II etapie programu „WF z AWF” mogą wziąć udział nauczyciele, którzy:

  • ukończyli szkolenie i otrzymali certyfikat w I etapie programu WF z AWF,
  • złożyli oświadczenie dyrektora szkoły o nieodpłatnym udostępnieniu obiektów sportowych dla realizacji zajęć Sport Klubu,
  • zadeklarowali gotowość diagnozy kondycji fizycznej uczniów obejmującej wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe, przeprowadzenia ankiet wśród uczniów i ich rodziców, a także terminowe raportowanie danych w portalu Programu.

Procedura zgłoszenia do Sport Klubów

  • Zapisy do Sport Klubów odbywają się przez stronę www.wfzawf.pl.
  • Zgłoszenie do Sport Klubów jest dostępne na indywidualnym koncie nauczyciela biorącego udział w I etapie programu „WF z AWF”.
  • Po przypisaniu certyfikatu przez ośrodek, w którym przeprowadzone było szkolenie, nauczyciel otrzyma informację o możliwości rejestrowania się do Sport Klubów (wiadomość zostanie przesłana na adres mailowy udostępniony przez nauczyciela przed szkoleniem).
  • Aby zarejestrować się do II etapu programu „WF z AWF” nauczyciel powinien zalogować się na swoje indywidulane konto i przejść do zakładki „Sport Kluby”, a następnie uzupełnić informacje w formularzu zgłoszeniowym.
  • Po uzupełnieniu wymaganych pól w formularzu zgłoszeniowym, zgłoszenie zostanie przesłane do weryfikacji. Po zaakceptowaniu zgłoszenia nauczyciel otrzyma indywidualną wiadomość mailową z dalszymi wskazówkami.

Warto podkreślić, że każdy nauczyciel może prowadzić maksymalnie 2 grupy uczniów. Limit na jedną grupę wynosi do 20 osób. Grupa może być zmniejszona w przypadku udziału w zajęciach uczniów z niepełnosprawnościami. Zajęcia mogą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.

W kwestii dodatkowych pytań związanych z rejestracją do Sport Klubów zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej sportkluby@wfzawf.pl