29 lipiec 2021

Współpraca pomiędzy POZLA i AWFiS w Gdańsku

W poniedziałek 12 lipca odbyło się spotkanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z przedstawicielami Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku.


Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk rozmawiał z prezesem Jarosławem Ścigałą i wiceprezesem dr. Leszkiem Migdą o kierunkach wspólnych działań.
Przedmiotem rozmowy była możliwość rozszerzenia współpracy pomiędzy POZLA i AWFiS w zakresie wspólnej organizacji imprez sportowych, rozwoju lekkoatletyki w regionie, prowadzenia kursów sędziowskich dla studentów AWFiS oraz możliwości wspólnego aplikowania o środki na rozbudowę infrastruktury (w tym między innymi na budowę hali lekkoatletycznej).


Strony zadeklarowały rozwój współpracy oraz daleko idące wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu partnerskich problemów oraz zadeklarowały chęć wypracowania planów działań i ponownego spotkania celem ich weryfikacji, konsultacji i przyjęcia do realizacji.