07 lip 2021

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Informujemy o uruchomieniu rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach:

1) Diagnostyka sportowa,
2) Sport,
3) Terapia zajęciowa,
4) Turystyka i rekreacja,
5) Wychowanie fizyczne.

Internetowa rejestracja kandydatów w rekrutacji dodatkowej będzie odbywała się w systemie IRK w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 2021 r.

LISTY KANDYDATÓW znajdują się na stronie Listy i harmonogramy – AWFiS

INFORMATOR AWFiS w Gdańsku – Sprawdź ofertę edukacyjną i wybierz kierunek, który Cię interesuje.

KIERUNKI

Etapy rekrutacji, krok po kroku

REKRUTUJ SIĘ

BIURO REKRUTACJI

inż. Magdalena Barc

tel.: 58 55 47 452

Pokój 16

e-mail: rekrutacja@awf.gda.pl