07 cze 2021

Wizyty studentów u pracodawców – rekrutacja

Szanowni Studenci,  

Zapraszam Studentów ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków prowadzonych w AWFiS do wzięcia udziału w 2-dniowych wizytach studyjnych u pracodawcy

Obecnie prowadzimy rekrutację chętnych do odbycia 2-dniowej wizyty w Fundacji Pomóż Mi Żyć. Miejsce wizyty: „Pomorska Farma Życia” – Garcz (gmina Chmielno).  

Terminy wizyt:  

23-24.06.2021 – 3 osoby,  

28-29.06.2021– 3 osoby.  


AWFiS realizuje projekt unijny pt. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS”, w ramach którego zaplanowano wizyty studyjne studentów u pracodawców. Celem wizyt jest poznanie specyfiki danego Pracodawcy, zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania Pracodawcy oraz poznanie charakteru realizowanych usług lub tworzonych produktów.  

Zgodnie z założeniami projektu wizyta ma trwać 10 godzin zegarowych (2 dni x 5 godzin). Rozpoczynając udział w wizytach, uczestnik musi mieć status STUDENTA (nie może być absolwentem AWFiS).  

Kryteria rekrutacyjne:  

  • ankieta potrzeb i motywacji – 0-10 pkt.  
  • kolejność zgłoszeń w przypadku równej liczby pkt.  

Termin rekrutacji: do 14.06.2021 r. 

Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej: Biuro Zarządzania Projektami UE, pok. 215 Budynek Administracji    

Osoba do kontaktu: Marzena Wysińska-Gajek, tel.  58 55 47 125, e-mail: marzena.wysinska@awf.gda.pl 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: 

Deklaracja uczestnika

Formularz danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Oświadczenie uczestnika projektu (monitoring)

Ankieta potrzeb i motywacji